Samenstelling bestuur en mededelingen

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Casper de Kok 0344-683930 casperdekok@outlook.com
Bestuurslid activiteiten (onder het zadel) Nicole van den Boogaard
nicole.vandenboogaard@gmail.com
PenningmeesterAlice  Alice van de Pol
penningmeester.roskam@gmail.com
Bestuurslid Robert Seegers
bert@hatro.nl
Bestuurslid (terrein en onderhoud) Wendy van der Stelt
h.vanarkel@koninklijkewoudenberg.nl
Bestuurslid activiteiten (mennen) Stefan van der Graaff
graaffs@hotmail.com
Secretariaat Thamar Mobach
secretariaat.psvderoskam@gmail.com


Ledenadministratie:  secretariaat.psvderoskam@gmail.com
 

Webbeheerder : Erik van den Bosch            rottweiler212@hotmail.com
Bakbezetting Planning activiteiten: Arianne de Kok (06-22034972) ariannedekok@live.nl
Co÷rdinator Diensten: Franca Horstink  dienstencoordinator.roskam@gmail.com  

De statuten van de vereniging zijn in te zien bij het secretariaat en te lezen onder het kopje reglementen en statuten.

Het bestuur vergadert maandelijks en twee maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. De algemene in het voorjaar en nog een keer in het najaar. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Binnen de vereniging is tevens een aantal commissies actief:
- concourscommissie
- sponsorcommissie
- bouw- en onderhoudcommissie
- pony-activiteitencommissie