Lidmaatschap

          

Rijdende leden
Als je lid wilt worden van de Roskam kun je jezelf aanmelden bij het secretariaat van de vereniging. Onze rijdende leden en menners kunnen twee keer per week lessen volgen. Op maandagavond zijn de springlessen en op donderdagavond zijn de dressuurlessen. Op dinsdagochtend is ook wekelijks een dressuurles. Op dinsdag- en vrijdagavond worden de menlessen gegeven. Rijdende en mennende leden zijn verplicht om bepaalde diensten uit te voeren bijv. bardiensten of schrijven bij een dressuurwedstrijd.      

In het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar ontvangen de leden een factuur van de penningmeester. De contributie moet binnen 14 dagen zijn voldaan, dit om extra werk en onkosten te voorkomen.

Tezamen met de contributie wordt ook de verplichte afdracht aan de KNHS in rekening gebracht. Opzegging bij de vereniging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 november bij de verenigingssecretaresse.

Voor opzegging bij de KNHS geldt hetzelfde termijn .

Bij te laat opzeggen worden de kosten voor vereniging en KNHS zonder uitzondering in rekening gebracht!     

Startkaartleden
De vereniging kent ook startkaartleden. Zij kunnen geen gebruik maken van onze lessen en ons goedkope bakabonnement. Zij kunnen wel een startkaart aanvragen via onze vereniging en onder de naam van de Roskam uitkomen op wedstrijden. De contributie is lager dan voor rijdende leden en wordt op dezelfde wijze ge´nd.
Startkaartleden zijn wel gehouden een dienst te verrichten voor het jaarlijkse concours hippique.                     
Niet-rijdende leden
Als je niet-rijdend lid wilt worden, kunt je je ook aanmelden bij het secretariaat. De contributie is lager dan voor rijdende leden en wordt op dezelfde wijze ge´nd.
Donateur
Donateurs ondersteunen de vereniging door hun financiŰle bijdrage.

Tarieven:

Deze zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.