Historie


Van vroeger tot nu

De paardensport neemt in de Betuwe een bijzonder belangrijke plaats in.
Bijna ieder dorp heeft zijn eigen rijvereniging en/of ponyclub. Wekelijks worden daar rijlessen gegeven en regelmatig worden er wedstrijden georganiseerd voor springen of dressuur.Rijvereniging De Roskam is opgericht in 1945, net na het koninginnefeest van 1945. In Drumpt werd een optocht gehouden. Hierin reden verscheidene boerenjongens mee. Het was een warme dag en na afloop werd in een plaatselijke cafe "De Roskam" de dag geëvalueerd. Na een aantal borrels kwam de stemming er goed in en werd geopperd een rijvereniging op te richten, misschien vanwege de alcoholdampen, maar iedereen was meteen akkoord. De naam van onze vereniging stamt dus af van het café, waar ooit het geestelijk fundament voor "De Roskam” werd gelegd.In het begin werd gereden op verschillende buitenlocaties, heel gewoon destijds. Maar met de komst van de binnenmanege in 1979 was de vereniging bijzonder innoverend bezig. Het hebben van een dergelijke binnenmanege was destijds geen gemeengoed en het duurde nog heel lang voordat andere verenigingen zo ver waren. In deze periode groeide de vereniging al snel tot de grootste vereniging in de regio. Kwaliteit van de accommodatie en kwaliteit bij de instructie, zorgde ervoor dat de Roskam-ruiters op het wedstrijdterrein bijna altijd bovenaan eindigden. De kwaliteit bij de instructie is nog steeds een voorwaarde en wordt streng bewaakt door het bestuur. De vereniging telt een behoorlijk aantal ruiters op Z-niveau in de dressuur. Wekelijks wordt tevens springles gegeven op de club, waardoor de Roskam grootleverancier is van springruiters op de regionale wedstrijden.In november 1949 waren er 29 leden en 59 donateurs. Daarvan reden er 18 actief. Het ledenaantal bedroeg in 1955 al 38 leden en 150 donateurs In de jaren ‘60 was de rek er bij de paardenleden wat uit. Immers de paarden op de boerderij werden meer en meer vervangen door de tractor en ruiters haakten af. Maar met de komst van de ponyclub in 1960 groeide het ledenaantal van "De Roskam” toch weer gestaag door, waar andere verenigingen het loodje legden. Om aan de groeiende vraag te beantwoorden werd ook een Roskam-menclub in het leven geroepen. Inmiddels heeft de vereniging in de verschillende disciplines ruim 150 leden, waarvan het grootste gedeelte ook daadwerkelijk wedstrijd rijdt.Naast het rijden en mennen, werden er vanaf het ontstaan van "De Roskam”  tal van andere activiteiten bij de club georganiseerd, waaronder het jaarlijkse concours hippique, de ruiteravond met toneelstuk, theorielessen in het winterseizoen, toiletteercursussen, enz. Tijden veranderen echter en de leden ook; de belangstelling voor de ruiteravond nam af en er werd uiteindelijk besloten daarmee te stoppen. In plaats daarvan, werd om het clubgevoel te bevorderen wel het clubkampioenschap in het leven geroepen. Dit vind al een aantal jaren plaats en mag zonder meer een succes worden genoemd. Daarnaast worden er regelmatig leerzame clinics georganiseerd, hebben we een eigen activiteitencommissie die allerlei leuke evenementen voor de jeugd organiseert. De hechte menclub zorgt voor jaarlijks voor meerdere marathons. Kortom voor ieder wat wils bij deze bloeiende en levendige vereniging