Lestijden


Springlessen op maandag:

Ruiters en pony's behoren een kwartier van te voren, dus om 17.45 uur aanwezig te zijn om los te rijden, terwijl door de ouders het springmateriaal in de bak gezet wordt! 
18.00 uur  :  beginners pony's      
18.45 uur  :  opbouwen hindernissen voor de volgende lessen 
19.00 uur  :  gevorderden pony's 
19.45 uur  :  beginners paarden (groene ruiters/paarden)
20.30 uur  :  paardencombinaties overige klassen

Instructrice springles : Henriette Weijman 06-23490235

Dressuurles op dinsdag:
10.00 - 10.45 uur:  iedereen is welkom, niveau uiteenlopend
 

Dressuurlessen op donderdag:
18.00 uur   : pony beginners       
18.45 uur   : pony gevorderden
19.30 uur   : paarden beginners en E-pony's en/of ruiters 14+
20.30 uur   : paarden gevorderden (niveau M/Z

Instructrices :José van Essen, Renske Knol en Kristel Lap.

Met betrekking tot de lessen waarin het niveau van belang is, heeft de instructie het laatste woord. Zij bepaalt of een combinatie wel of niet doorstroomt naar een hogere les. In bepaalde gevallen mag zij zelfs een combinatie terugplaatsen. Bij het springen worden de ouders van de eerste groep geacht een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn om alvast de hindernissen op te zetten. De ruiters uit de laatste groep zijn voor wat betreft het opruimen van de hindernissen steevast de klos!                      
  
Onverlet blijft: Mest opruimen!!!!! Te vaak lopen ruiters uit de laatste les ook nog mest uit de voorgaande lessen op te ruimen. Dit kan natuurlijk niet! Ook bij het rijden buiten de lessen om en van de opzadelruimte dient de mest verwijderd te worden!!

Menlessen op dinsdag en vrijdagavond
Op de menavonden wordt de binnenrijbaan vanaf 18.00 u klaargemaakt voor het mennen (slepen/aanwateren). Vanaf die tijd worden de eventueel aanwezige ruiters verzocht zich naar de buitenrijbaan te begeven!

Dinsdagavond:
19.00 uur tot 19.45 uur : voor paarden
19.45 uur tot 20.30 uur : voor pony's
20.30 uur tot 21.15 uur : voor paarden
21.15 uur tot 22.00 uur : voor paarden

Vrijdagavond: 
19.00 uur tot 19.45 uur : voor pony's
19.45 uur tot 20.30 uur : voor paarden
20.30 uur tot 21.15 uur : voor pony's 
21.15 uur tot 22.00 uur : voor paarden

Als je niet komt rijden dan graag z.s.m. afmelden, zodat de menlessen eventueel kunnen worden samengevoegd!
Afmelden voor de menlessen bij Ingrid van Cleef telnr.: 06-14360503